XS
SM
MD
LG
XL
MBP - Bogusław Perzyk
ul. Burdzińskiego 9/5
03-480 Warszawa

mbp@interia.pl
(22) 619-92-60
506-911-695

"Archeologia Wojskowa"

Pierwsze w Polsce czasopismo historycznowojskowe poświęcone opiece nad zabytkowymi militariami.

Skierowane było głównie do kolekcjonerów oraz pasjonatów historii wojen i wojskowości. Wydawcą była „ME-GI” sp. cyw. Perzyk Bogusław i Komacki Mariusz. Redagował zespół: Bogusław Perzyk (redaktor naczelny), Mariusz Komacki (zastępca redaktora naczelnego) i Zygmunt Buda (fotograf).

Pierwszy numer pojawił się w sierpniu 1992 roku. W zamyśle miał to być kwartalnik, ale magazyn ukazywał się nieregularnie, toteż ostatni, szósty numer, wydany został jesienią 1995 roku. Poszczególne numery liczyły 50 stron i drukowano je w nakładzie po 4000 egzemplarzy.

Na łamach tego czasopisma łącznie 38 autorów przedstawiło 50 artykułów poświęconych m.in. umundurowaniu, hełmom, broni białej, broni i amunicji strzeleckiej, odznakom i odznaczeniom, fortyfikacjom, pojazdom wojskowym, pobojowiskom i prawnemu aspektowi kolekcjonowania militariów.

"Express Wieczorny"
15.09.1992

Komentarze w kraju

"Słowo Powszechne"
25-27.09.1992

"Komandos"
Nr 7-8/1994

"Dziennik Polski"
Londyn
22.06.1993
"Tygodnik
Ciechanowski"
25.02.1994
"Rzeczpospolita"
20.12.1995

Reakcje za granicą

"Militaria" Nr 110
Paryż, listopad 1993
"Deutsche Waffen Journal"
Schwäbisch Hall, Nr 2/1994

"Militaria Klubu Miłośników Dawych Militariów Polskich"

Od 1997 roku członek zespołu redakcyjnego.

"Archeologia Wojenna"

W latach 2011-2014
zastępca redaktora
naczelnego.