XS
SM
MD
LG
XL
MBP - Bogusław Perzyk
ul. Burdzińskiego 9/5
03-480 Warszawa

mbp@interia.pl
(22) 619-92-60
506-911-695

Na forum publicznym

Ochrona i opieka nad militariami wymaga wielu zabiegów żeby przetrwały wśród otoczenia zmieniającego się zgodnie z rytmem życia planety i rozwoju cywilizacji. Utrata użyteczności przedmiotów i budowli na ogół jest szybsza niż mogą nabrać wartości historycznej. Z tego powodu są likwidowane żeby uwolnić miejsce dla dóbr, które odpowiadają bieżącym potrzebom. W dalszym rozwoju wypadków, wiele obiektów niekompletnych lub zniszczonych ulega fizycznej zagładzie efektem mylnego przekonania, że zły stan zachowania przedmiotów i budowli eliminuje te przypadki z grupy zabytków godnych ocalenia. Niestety, często dzieje się tak pomimo już dostrzegalnych nowych wartości emocjonalnych i ekonomicznych, wynikających ze związku obiektów z odległym czasem, ważnymi wydarzeniami lub znanymi ludźmi.

Jest szereg sposobów przeciwdziałania skutkom niekorzystnych zmian i błędnych zapatrywań, które wbrew wszelkim przeciwnościom pozwalają ratować militaria. Odbywa się to głównie przez izolowanie ich od czynników destrukcyjnych. W przypadku tego co już zostało nimi porażone, chodzi o odnajdowanie, identyfikowanie, konserwację i rewaloryzację zabytków. Zwieńczeniem jest kolekcjonowanie oraz promowanie całości tychże działań w świadomości społecznej. Wśród form aktywności kierowanej bezpośrednio na rzecz zachowania przedmiotów i budowli, należy podkreślić szczególną rolę tworzenia z nich kolekcji. Jeśli pełnią rolę zbiorów muzealnych łatwiejsza jest prawna ochrona militariów – wówczas brane pod opiekę zabytki stają się bardziej dostępne dla ogółu społeczeństwa. Formą pośrednią pomiędzy muzealnictwem a edukacją jest udostępnianie zabytków z kolekcji militariów do badań albo czasowo na widok publiczny.

Nieruchomych przez otwieranie wstępu do nich, a ruchomych przez prezentowanie na wystawach w terenie lub muzeach i innych miejscach sprzyjających promocji kultury. Edukacja to przede wszystkim publikacje wysokonakładowe, a następnie wystąpienia publiczne w placówkach oświaty i kultury, i na łonie wszelkich zorganizowanych gremiów, oraz oddziaływanie szerokiego zasięgu środkami masowego przekazu.