XS
SM
MD
LG
XL

Usługi

MBP Bogusław Perzyk powstała w 1997 roku. Prowadzi działalność w zakresie głównie wydawniczym (z wyłączeniem prawa prasowego), spraw inżynierii budowlanej oraz doradztwa technicznego, artystycznego i filmowego.

Profil działalności obejmuje m.in. aspekt historycznowojskowy związany z dokonaniami polskiej, niemieckiej i rosyjskiej wojskowości w XX wieku. Celem jest wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony i opieki nad militariami z tego okresu oraz tworzenie produktów rejestrujących lub odtwarzających wydarzenia z ich udziałem. Cel jest osiągany przez realizację przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich, których efekty są udostępniane w formie publikacji i filmów, albo ekspozycji muzealnych i atrakcji na szlakach turystycznych.

Gwarancją rzetelnej realizacji zadań własnych i zleconych jest wszechstronne wykształcenie techniczne, ekonomiczne i humanistyczne oraz ponad 40. letnie doświadczenie praktyczne zdobyte w kontakcie z militariami na gruncie badawczym, projektowym i wykonawczym.

Szczegółowy zakres usług:

  • inwentaryzacja, waloryzacja i ocena stanu technicznego budowli fortyfikacji stałej i polowej oraz innych wojskowych;

  • projekty i dokumentacja wykonawcza, rekonstrukcji i rewaloryzacji zabytków budownictwa obronnego i wojskowego; nadzór nad realizacją w oparciu o fundusze krajowe i unijne;

  • koncepcje, scenariusze, projekty i dokumentacja wykonawcza wystaw, ekspozycji i skansenów z zakresu muzealnictwa wojskowego; nadzór nad realizacją w oparciu o fundusze krajowe i unijne;

  • konsultacje w zakresie kostiumów i rekwizytów, projekty i nadzór nad wykonaniem dekoracji oraz odtwarzanie realiów pola walki dla potrzeb rekonstrukcji historycznej i filmu;

  • rozpoznanie, badanie i dokumentowanie pól bitewnych XX w.; identyfikacja odnajdowanych reliktów oraz ich konserwacja i rekonstrukcja;

  • koncepcje produktów turystyki wojskowo-historycznej, projekty zagospodarowania szlaków zwiedzania, dokumentacja wykonawcza tablic, makiet, małej architektury itd., oraz ulotki, foldery, przewodniki, książki i inne wydawnictwa promocyjne;

  • waloryzacja wojskowych środków wybuchowych i ich elementów w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami;

  • ocena i wycena militariów;

  • opracowywanie, redakcja i skład publikacji poświęconych ww. tematyce.

Inwentaryzacja i waloryzacja
budowli obronnych i wojskowych
dla właścicieli, użytkowników
i służb konserwatorskich

Koncepcje i projekty
rewaloryzacji oraz
zagospodarowania
turystycznego
budowli obronnych
i pól bitew

Koncepcje i projekty
historycznowojskowych
ekspozycji
plenerowych

Nadzór nad realizacją
projektów konserwatorskich
i budowlanych
finansowanych z funduszy
krajowych
i unijnych

Projekty wystaw muzealnych,
odtwarzanie sylwetek walczących stron
i realiów pola walki
dla potrzeb
inscenizacji historycznych
i filmu

Waloryzacja
wojskowych
środków wybuchowych
i ich elementów
w zakresie
ochrony i opieki
nad zabytkami

Opinie i ekspertyzy dla
służb konserwatorskich,
prokuratury, sądów,
organów administracji
itp.

Oceny i wyceny
zabytków ruchomych
dla podmiotów prawnych
i osób fizycznych

Inwentaryzacje,
projekty
i nadzory
ogólnobudowlane

Grafika użytkowa,
tablice informacyjne
itp.