XS
SM
MD
LG
XL
MBP - Bogusław Perzyk
ul. Burdzińskiego 9/5
03-480 Warszawa

mbp@interia.pl
(22) 619-92-60
506-911-695

MILITARIA to materialne wytwory człowieka przeznaczone do wyposażenia sił zbrojnych – do utrzymania ich w gotowości bojowej podczas pokoju oraz zapewnienia zdolności do wygrania prowadzonej wojny, a także obiekty powstające w wojsku wskutek jego istnienia i aktywnego działania.

MILITARIA należą do dziedzictwa historycznowojskowego, które ma najwyższy stopień złożoności wśród dziedzictwa kulturowego, wojsko bowiem posługuje się wytworami wszystkich dziedzin życia człowieka. Scala je i modyfikuje do swoich potrzeb, a wpływ jego obecności na byt społeczeństwa obejmuje to co jest mu potrzebne do egzystencji w czasie pokoju, przygotowania państwa do prowadzenia wojny oraz udział w bojach i ich skutki.