XS
SM
MD
LG
XL
MBP - Bogusław Perzyk
ul. Burdzińskiego 9/5
03-480 Warszawa

mbp@interia.pl
(22) 619-92-60
506-911-695

W szeregach organizacji społecznych

Wyznacznikiem wysokiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego są m.in. swobody obywatelskie, pojawianie się u ludzi potrzeb wyższego rzędu i aktywność społeczna jednostki. Połączenie tych trzech czynników otwiera drogę do zrzeszania się ludzi o zbieżnych poglądach, podobnych zainteresowaniach itp. w celu ich rozwijania, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych przedsięwzięć m.in. kulturalnych. Dla jasności wzajemnych stosunków i kierunku razem podejmowanych wysiłków, działania osób dobrowolnie podporządkowujących się jakiejś sprawie regulują umowy o dobranej do potrzeb formie prawnej. Mogą to być pozbawione samodzielności koła zainteresowań pod kuratelą placówek z osobowością prawną (szkoły, muzea, domy kultury itd.) albo samodzielne organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje).

Wśród wielu zakładanych zrzeszeń, są m.in. zajmujące się militariami. Wachlarz stawianych sobie zamierzeń mają tak szeroki, jak na podobieństwo kolekcjonowania militariów liczny jest możliwy profil ich gromadzenia. Ma z tym związek zasięg działania, bo np. opieka na wybraną budowlą obronną ma charakter lokalny, nad założeniem obronnym – regionalny, a nad pochodzącymi z jakiegoś okresu – krajowy. W tym przypadku wyspecjalizowane organizacje pozarządowe często konserwują i udostępniają budowle fortyfikacyjne i wojskowe, a nawet dokonują ich rewaloryzacji. Inne zrzeszenia stawiają sobie za zadanie np. penetrację terenu, aby pozyskać przedmioty mogące zalegać tam po działaniach wojennych. Członkowie kolejnych kół i organizacji zajmują się tradycyjnym kolekcjonowaniem przedmiotów odnajdowanych na wysypiskach śmieci, jarmarkach staroci, w antykwariatach, kręgach rodziny itd. Fundacje kierują swe środki na zasilanie głównie muzeów, militariami które z uwagi na unikatowość, odległą lokalizację, wysoki koszt transportu itp., inaczej nie mogłyby trafić do krajowych kolekcji.

Skutki aktywności obywateli w szeregach zrzeszeń charakteryzują się przede wszystkim tym, że ich działania nie są ograniczone do tylko zabezpieczania przed zniszczeniem przejętych militariów. Towarzyszą temu inicjatywy wykraczające poza własne forum, np. prelekcje, organizowane są giełdy i wystawy, dystrybuowane drukowane i cyfrowe wyniki badawczych dociekań. W ten sposób przyczynkami wzbogacane są badania historycznowojskowe i promowana jest w społeczeństwie idea ochrony i opieki nad militariami.

Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji

Od 1990 roku członek, a od roku 2006
członek zarządu Oddziału Warszawskiego.

Fundacja Ochrony
Zabytków Militarnych

W latach 1995-2006
członek zarządu.