XS
SM
MD
LG
XL
MBP - Bogusław Perzyk
ul. Burdzińskiego 9/5
03-480 Warszawa

mbp@interia.pl
(22) 619-92-60
506-911-695

Kolekcja

Pierwotnym sposobem opieki nad tym co w przyszłości stanie się zabytkiem jest zbieractwo. A więc opieki nad tym co właśnie dostało się na margines potrzeb człowieka, dołączyło do dóbr już bezużytecznych, nad rzeczami porzuconymi a mogącymi mieć jakąś wartość materialną, nad pamiątkami obdarzanymi przez nas wartością sentymentalną itp. Dalej jest kolekcjonerstwo, czyli gromadzenie wybranych składników dziedzictwa kulturowego o parametrach ustalonych przez twórcę zbioru i układanych przez niego w logiczny ciąg. Posiłkuje się ono waloryzacją i selekcją dóbr już zebranych oraz poszukiwaniem ściśle określonych obiektów wśród dóbr losowo rozproszonych w przestrzeni bytu człowieka. Podkreślić należy, że istota kolekcji polega nie tyle na utrzymaniu obiektów w dobrej kondycji fizycznej, co na podtrzymywaniu ich tożsamości kulturowej. Muzealnictwo nie jest sposobem opieki nad zabytkami, lecz formą tejże opieki. Nie ma muzeum bez kolekcji, a te zawsze powstawały dzięki staraniom kolekcjonerów. Misja społeczna kolekcjonerskich inicjatyw jest niezmienna – kształtowanie i uzupełnianie zasobu dóbr kultury przeznaczonych do przekazania następnym pokoleniom, aby przetrwała cząstka świata w jakim żyli ich przodkowie.

Militaria to jedna z wielu gałęzi kolekcjonerstwa, które z kolei ma masę wątków. W zależności od branej pod uwagę systematyki, powstają kolekcje nastawione na określony rodzaj obiektów, ich przeznaczenie, wytwórców, użytkowników, czas powstania, związki z określonymi wydarzeniami itp. Wszystko są to źródła do badań historycznowojskowych. Co więcej, trudno mówić o rzetelności takich badań bez sposobności do namacalnego poznania np. dawniejszych technicznych zdolności wytwórczych materiału uzbrojenia, ograniczeń w taktyce walki z uwagi na walory tego co ją kiedyś wspierało, oraz bez poczucia więzi z branym pod uwagę miejscem i czasem. Właśnie to daje kontakt z militariami.

Wspomniane wyżej role pełni własna kolekcja militariów, założona w roku 1973 i licząca teraz około 2000 pozycji. Niezależnie od kilku wątków monotematycznych, zasadniczym w niej kierunkiem jest kompletowanie sylwetek żołnierzy armii niemieckiej, rosyjskiej i polskiej z I i II wojny światowej oraz ludowego WP z lat 1945-1990. Oba te bloki zawierają po ponad 50 sylwetek. Wiele z nich jest dedykowanych konkretnym jednostkom wojskowym i wydarzeniom, w których brały udział.

szeregowy
23. Nizowskiego pp
Adlershorst 30.VIII.1914

szeregowy
50. pstrz Syb.
Wola Szydłowiecka 2.II.1915

szeregowy 80. pp
Mława 2.IX.1939

podporucznik
5. puł Zasławskich
Wola Gułowska 4.X.1939

młodszy porucznik
378. partppanc
rej. wzg. 102,6 11.IX.1944

sierżant
86. pkaw gw.
Szczecinek 27.II.1945

podporucznik 2. pp
Praga 12.IX.1944

szeregowy
plutonu rpp III/18. pp
Nadarzyce 5.II.1945

szeregowy
7. samodz. szbis
Słupno 10.IX.1944

szeregowy
28. BPiechZmot
Michałów-Grabina 15.IX.1944

szeregowy
3. oddz. żand. pol. SS
wzg. 104,3 12.IX.1944

kapral
5. pgrenpanc SS "Thule"
wzg. 101,3 24.IX.1944

szeregowy
batalionu alarmowego
10. pgrenpanc
SS "Westland"
stacja Wieliszew 12.X.1944

starszy sierżant sztabowy
III/10. pgrenpanc
SS "Westland"
Derlacz 9.XII.1944