XS
SM
MD
LG
XL
MBP - Bogusław Perzyk
ul. Burdzińskiego 9/5
03-480 Warszawa

mbp@interia.pl
(22) 619-92-60
506-911-695

Na pobojowiskach

Pola bitew to miejsca gdzie jakiś czas przebywały i walczyły ze sobą strony konfliktu zbrojnego. Świadomość ich istnienia ma głównie znaczenie symboliczne. Są teraźniejszym punktem odniesienia do wydarzeń czasu minionego, które były skutkiem i zarazem przyczynkiem przemian dziejowych powodowanych ekspansywnym zachowaniem konkurujących ze sobą społeczeństw. Efekty ścierania się zantagonizowanych sił miały wpływ na kierunki przemian geopolitycznych i gospodarczych państw, dlatego miejsca zbrojnych konfrontacji uznawane są za symbole punktów zwrotnych w historii ziemskiej cywilizacji.

Dla badaczy tejże historii, pola bitew są źródłami informacji nie tylko o przebiegu rozegranych wojen, ale również pomagają uzupełniać albo nawet odtwarzać w pełni szczegółów ulotne obrazy dynamicznej przeszłości. Mimo upływu czasu i przeobrażeń terenu, topografia dawnych pobojowisk i ślady aktywności wojsk mogą ujawniać prawdziwy zasięg walk, ich przebieg i skutki, często w bieżących zapisach pełne luk, pomyłek i nieprawdziwych informacji. Większość ruchomych i nieruchomych pozostałości materialnych na pobojowiskach z czasem ukrywają roślinność, ziemia i woda. Pomagają tym samym przetrwać do naszych czasów przedmiotom i budowlom, będącym uczestnikami konkretnych wydarzeń historycznych. Militaria te są zabytkami, które mają bogaty zasób treści. Mówią o faktycznym wyglądzie sylwetek żołnierzy, uzbrojeniu i sprzęcie akurat wykorzystanych wtedy w boju, sposobach ufortyfikowania zajmowanych pozycji i użytych do tego środkach, zmianach położenia uczestników boju, intensywności prowadzonego ognia itp.

Tak więc pola bitew są źródłem do badań historycznowojskowych, których wyniki weryfikują i uzupełniają wiedzę o konfliktach zbrojnych, ponadto dokumentują m.in. ówczesny poziom techniki i stosowaną taktykę, a także naturalne i sztuczne procesy wspierające przetrwanie pobitewnych reliktów do chwili obecnej. Z tych powodów w cywilizowanych krajach dawne pobojowiska stanowią element tzw. krajobrazu kulturowego, nierzadko chronionego prawem w zakresie obszarowym, jak również roztaczana jest opieka nad zachowanymi tam lub pochodzącymi stamtąd militariami.